Today I’m sharing my acne story with you. This might be the most personal thing I’ve ever shared on my Blog before, but I want to help everyone out there, who have to cope with the same acne problem.

Today I’m sharing my Acne Story. It’s something that’s really personal, but I want to share it. I hope it can help you feel better about your skin and about yourself. It’s a long ride, so take a cup of tea and hold on tight.

My Acne story

It all started when I turned ten. I didn’t eat weird, just the normal things, I didn’t use weird products, but small pimples started to appear on my forehead. Some time later there was one boy who took my face in his hands and said “Hey, you got pimples on your face”, so I fired back “You too”. This was for me the breaking point where I faced the fact, that I had pimples on my face.
The point where I started hating my skin for having pimples.

I searched for products that could help me get rid of it. I’ve tried every product in the stores, but nothing helped. I therefore started covering it up. I bought my first concealer-stick, which was green and helped hiding the redness in my face. The years after that, I started using foundation and other concealers too. It helped me  to feel better about myself, because now people wouldn’t see my pimples.
acne story

Pimples didn’t stay pimples, they became acne, which is far worse than that. When there was a new acne product: I was the first to try it. I’ve spend so much on useless products, but none of them really worked.

I’ve had days when I stood in front of the mirror and cried. Days I didn’t want to leave the house, or go to school. When I didn’t have makeup on, I didn’t open the door when I was home-alone, sorry deliverer.

Than when someone I knew, who had almost no pimples, went to a dermatologist, I went too– always thought my skin wasn’t “bad” enough for the dermatologist-. I took medicines antibiotics, which destroyed all the good bacteria in my body, but didn’t help destroying my acne. So my search continued. I’ve been to a beautician, who put (fruit) acid masks on my face, which burned so bad they had to cool my skin with a ventilator. After a few months I quit the masks. I’m happy I did,
because later on I heard of someone whose face got burned because of those masks.

acne story

After a few years, I finally found the solution for my acne skin. With the right treatment, eating the right foods and taking care of my skin the best possible way, I got rid of it. On my blog I’ll tell you more, it might help you getting rid of your acne too! What I also did, were allergy tests. You could do those at several places. Next to  that, I did several detoxes to clean my body from the inside out and my face from the outside. Click here to read about, how Food intolerance can cause Acne

This is my skin before and after one year:

acne story

I even got asked for an interview on national television, which was super cool to experience. Also pretty scary, because I’d never told anyone but my family about my skin. I don’t lie: everyone responded with: “I didn’t know about your skin,”, “I’ve never noticed”, and: “Is that really you?” No one knew, while I was só insecure, because I thought everyone knew. I thought everyone looked at my acne, instead of me, but they didn’t.acne story

Acne can really tear you down, make you feel super sad, uncomfortable and unconfident about yourself. But people don’t look at your acne, they look at you as a person.

I know what it feels like, I think I can say I’ve become a hands-on expert myself.  That’s why I want to start sharing tips and tricks about skincare and acne. What products I like to use and which I absolutely don’t. What you can use best to cover things up. What colors you should avoid wearing and which you should wear to make it less obvious … From skincare, makeup to fashion and even hair. I’ll tell you all my secrets. And if you have any questions you’d like to ask me: please ask, because I’m more than happy to help you out!

This is my Acne story, Love Charissa

♥ Vandaag deel ik mijn acne verhaal. Dit is waarschijnlijk het meest persoonlijke wat ik ooit op mijn blog heb gedeeld, maar ik wil iedereen helpen die last heeft van hetzelfde probleem.

Vandaag deel ik mijn Acne verhaal. Het is iets heel persoonlijks, maar ik wil het delen. Ik hoop dat het je kan helpen je beter te voelen over je huid en over jezelf. It’s a long ride, dus neem een kopje thee en houd je vast…

Mijn Acne verhaal

Het begon allemaal toen ik tien jaar was. Ik at geen rare dingen, gebruikte geen rare producten, en toch begonnen er kleine pukkeltjes op mijn voorhoofd te verschijnen. Na een tijdje, was er een jongen die mijn gezicht in zijn handen nam en zei: ‘Hé, je hebt puistjes op je gezicht “, waarna ik terugvuurde: “Jij ook“. Dit was echter wel het punt, waar ik geconfronteerd werd met het feit dat ik pukkels had op mijn gezicht. Het punt waar ik mijn huid begon te haten voor het hebben van puistjes.

Ik zocht naar producten die me konden helpen er vanaf te komen. Ik heb elk product dat in de winkels lag geprobeerd, maar niets hielp. Daarom ben ik begonnen met het te camoufleren. Ik kocht mijn eerste “cover” stick, die groen was en hielp bij het verbergen van de roodheid in mijn gezicht. De jaren daarna begon ik met het gebruik van foundation en andere concealers. Het hielp me een beter gevoel te hebben over mezelf, want nu zouden mensen het niet zien.

De Puistjes bleven geen puistjes, ze werden acne, wat nog veel erger is. Als er een nieuw acne product op de markt kwam: was ik de eerste die het probeerde. Ik heb zoveel geld aan nutteloze producten besteed (die het geld achteraf niet waard waren), maar geen van allen werkte.

Ik heb dagen gehad dat ik voor de spiegel stond en huilde. Dagen dat ik het huis niet wilde verlaten, naar school wilde. Als ik geen make-up op had, en ik was alleen thuis, dan deed ik de deur niet open. Sorry pakjes-bezorger…

Toen iemand die ik kende, met bijna geen puistjes, naar een dermatoloog mocht, ging ik ook- heb altijd gedacht dat mijn huid niet “slecht” genoeg was om naar de dermatoloog te gaan. Ik nam medicijnen tegen acne, die alle goede bacteriën in mijn lichaam vernietigden, maar niet hielpen mijn acne te vernietigen. Dus mijn zoektocht ging verder. Ik ben naar een schoonheidsspecialiste geweest (meerdere), die (fruit) zuur maskers op mijn gezicht deed, die zo erg branden dat ze mijn huid moest afkoelen met een ventilator. Na een paar maanden ben ik daarmee gestopt. Gelukkig maar, want later hoorde ik een verhaal over iemand wiens gezicht was verbrand vanwege die maskers.

Na een paar jaar, vond ik eindelijk de oplossing voor mijn acne. Door middel van de juiste behandeling, het gebruiken van de juiste producten en het eten van de juiste voedingsmiddelen, kwam ik er dan toch vanaf.. Via allergie tests kwam ik erachter, voor welke voeding ik intolerant ben. Dit soort tests kun je vrijwel overal doen. Ook deed ik meerdere detox-kuren, om mijn lichaam van binnen uit te reinigen.  Lees hier over hoe voedsel intolerantie acne kan veroorzaken

Dit is mijn huid vóór en na een jaar:

Ik werd zelfs gevraagd voor een interview op de nationale televisie, wat onwijs gaaf was om mee te maken. Ook best eng, want ik had nog nooit iemand – behalve mijn familie- over mijn huid verteld. Ik lieg niet: iedereen reageerde met: “Ik wist niet dat je huid zo erg was“, “Ik heb nooit iets gemerkt“, en: “Ben jij dat echt?” Niemand wist het, terwijl ik zo onzeker was, omdat ik dacht dat iedereen het wist. Ik dacht dat iedereen naar mijn gezicht keek, in plaats van mij, maar dat deden ze niet.

Acne kan je echt verscheuren van binnen. Je verdrietig, ongemakkelijk en onzeker laten voelen over jezelf. Maar mensen kijken niet naar jouw acne, ze kijken naar jou als persoon.

Ik weet hoe het voelt, ik denk dat ik ook best kan stellen dat ik een ervaringsdeskundige ben. Daarom wil ik vanaf nu, tips en trucs delen over huidverzorging en acne. Welke producten gebruik ik graag en welke absoluut niet, wat kun je het beste doen om plekjes te verdoezelen, welke kleuren moet je vermijden en juist wel dragen… Van huidverzorging, make-up, mode en zelfs haar.

Ik ga je al mijn geheimen verklappen. En als je vragen hebt of dingen die je graag wilt weten: stel je vraag gerust, ik help je graag!

Liefs,
Charissa