difference maker campaign
ACNE,  SKINCARE

Clinique Campaign #DifferenceMaker

♥ Clinique campaign #DifferenceMaker. Kan één verandering het verschil maken? Clinique gelooft van wel. Over acne, persoonlijke overwinningen en meer. [ NL / EN ]

[accordion][panel num = “1” title=”scroll down to read in English”]  [/panel][/accordion]

difference maker campaign

Hoe kun jij het verschil maken. Dat is dé vraag. Zeker wanneer het om mijn huid gaat [zoals jullie weten als jullie mijn acné story hebben gelezen], ben ik ervan overtuigd dat een verandering het verschil kan maken. Door middel van de juiste producten, kun je je huid verbeteren en daarmee je zelfvertrouwen een enorme boost geven.

Jullie weten dat ik vrij voorzichtig ben, wat betreft het gebruik van nieuwe producten op mijn gezicht. Ik ben al jaren fan van Biodermal, maar ook van Clinique weet ik dat het veel vrouwen helpt bij het verbeteren bij hun huid. Toen Clinique mij vroeg, deel te nemen aan hun #DifferenceMaker campagne twijfelde ik ook geen moment.
difference maker campaign

Met deze campagne, maakt Clinique gebruik van hun iconische 3-Stappen Systeem met een cleanser, exfoliant en Dramatically Different Moisturizing Lotion+™. Het doel? De consument meer zelfvertrouwen geven. Ieder  product zet een verandering in werking dankzij effectieve oplossingen en een positieve uitwerking op de huid en uitstraling. Door één product te veranderen in een beautyroutine kan er al een positieve verandering in de huidconditie zijn en dat geeft weer meer zelfvertrouwen.

difference maker campaign

De Clinique #DifferenceMaker campagne heeft als doel; vrouwen de moed geven om de beste versie van zichzelf te zijn, om daarbij de centrale momenten in het leven om te zetten in persoonlijke overwinningen. Het merk onderstreept het positieve verschil, dat zelfs de allerkleinste verandering het verschil kan maken in de wereld om ons heen.

Of het nu gaat om het 3-Stappen Systeem, vrouwen leren dat ze zichzelf geen beperkingen moeten opleggen, anderen helpen dezelfde kansen te krijgen en onderwijs toegankelijk maken voor iedereen, de betekenis van het woord rechtvaardigheid vertalen in liefde of het geven van zelfvertrouwen middels de Difference Maker campagne. Clinique gelooft er heilig in dat één verandering een groot verschil kan maken, en ik ook.

Het 3-Stappen Systeem

difference maker campaign
Here you can see the tape I’ve removed from my hand, which was un-washed

Het eerste product is de Liquid Facial soap, deze ruikt lekker fris. Je brengt een klein beetje aan en het schuimt meteen goed.
Daarna breng je de Clarifying Lotion aan, die nogal sterk naar alcohol ruikt maar zegt niet uit te drogen.

Daarna breng je de Dramatically Different Moisturizing Lotion aan, die lekker voedend aanvoelt maar wel een apart ruikt. Ik ga de lijn in ieder geval lekker uittesten en ben benieuwd naar de resultaten. Mijn huid zal er uiteindelijk nog beter, schoner en gladder uit gaan zien…

difference maker campaign
I had to wash it a few times, I have to be honest with you guys. But this is the result!

Hoe maak ik het verschil

Door middel van mijn Blog wil ik mensen inspireren de mooiste, beste en meest zelfverzekerde versie van zichzelf te worden. Dit doe ik op het gebied van Fashion: Lookbooks en daarmee tips over hoe je dingen het beste kunt dragen, beauty: hoe je van je huid-problemen afkomt, maar ook hoe je een mooie make-up look maakt en door middel van een gezonde en leuke lifestyle: Lunchroom Goldapple is vanaf nu een begrip, waar ik allerlei lekkere en gezonde recepten met jullie deel, maar ook fitness is te vinden op mijn Blog. Hoe ik dus het verschil maak? Met mijn Blog! Ik ben uniek in datgene wat ik doe en jij bent dat in datgene wat jij doet.

Hoe jij het verschil kunt maken? Al geef je één iemand een complimentje, de gene die jouw pakje zo mooi in staat te pakken bij de Bruna, het meisje dat jouw boodschappen zo snel afrekent, een studie-genoot die er zo leuk uitziet, een random iemand in de sportschool die een leuke outfit draagt: het zijn de kleine dingen die het verschil maken. Be a Difference Maker!

Hoe maak jij het verschil? XO

[accordion][panel num = “2” title=”The translation”]

How you can make a difference.  That’s thé question.

Especially when it comes to my skin [as you guys know when you’ve read my acne story], I’m convinced that a change can make a difference. By using the right products, you can improve your skin and boost your confidence.

You know I’m careful, when it comes to using new products on my face. I’ve been a Biodermal fan for years, but also with Clinique, I know  the products help a lot of women by improving their skin. When Clinique asked me to participate in their #DifferenceMaker campaign, I didn’t doubt for a moment.

With this campaign, Clinique uses their iconic 3-steps system with a cleanser, exfoliant and Dramatically Different Moisturizing Lotion+™. The purpose? Boosting the client’s confidence. Every product makes a difference, thanks to effective solutions and a positive effect on the skin and appearance. By changing one product in a beautyroutine, the skin’s condition can change in a possitive way immediately, which results in having more confidence.

The Clinique #DifferenceMaker campaign has as goal: giving women the courage to be the best version of themselves, by reversing central moments in their life in personal victories. The brand marks the positive change, that even the tiniest change can make a difference in the world around us.

Whether it’s the 3-steps system, teaching women they shouldn’t limit themselves, helping others to get the same chances and making education open for everyone, the meaning of the word justice in love, or giving confidence hence the Difference Maker campaign. Clnique believes that one change can make a huge difference, and so do I.

The 3-Steps System

The first product is the Liquid Facial soap, which smells really nice and fresh. You only apply a tiny bit at it immediately starts foaming. Then you apply the Clarifying Lotion, which has a strong alcholic smell, but it says it won’t dry out your skin. After that you apply the Dramatically Different Moisturizing lotion, which feels really nourishing, but smells a bit different. I’m going to try out this line and can’t wait to see the results. My skin will get even better, cleaner and smoother.

To try it out, I first tried it on my hand.

How do I make the difference

Through my Blog, I want to inspire people becoming the most beautiful, best and selfconfident version of themselves. This I do, through fashion:  Lookbooks and tips on how you can wear things the best possible way, beauty: how you get rid of your skin-problems, but also how you make a gorgeous make-up look and by a healthy and happy lifestyle. Lunchroom Goldapple is a term from now, in which I share delicious and healthy recipes with you, but also fitness you can find on my Blog. So how I make a difference? Through my Blog! I’m unique in the things I do and you are unique in the things you do.

How you can make a difference? Even by giving one person a compliment you will make a difference. The person who makes a beautiful wrapped present in a store for you, the girl who scans your products so fast, a study-mate who looks really nice, or a random person in the gym who wears a cute outfit. It’s the small things that make a huge difference.  Be a Difference Maker!

How do you make the difference? XO

[/panel][/accordion]

%d bloggers like this: