Kanji Kenko Detox Foot Plasters
DETOX

Kanji-Kenko Detox Foot Plasters | Tried and Tested

♥ Detoxing the 100% natural, safe ánd effective way; via Kanji Kenko Detox Foot Plasters.

Kanji Kenko Detox Foot Plasters.

Scientifically proven, is that every human being has 500 grams of toxins that can’t leave the body the natural way. This leads to hyper acidity, which can cripple your body and cause mental and physical problems.
[accordion][panel num = “1” title=”Lees in het Nederlands”] ♥ Detoxen de 100% natuurlijke, veilige en effectieve manier; via Kanji Kenko Detox Voet Pleisters. (scroll naar beneden voor de volledige vertaling) [/panel][/accordion]

The clean-up of chemical substances and heavy metals

The first step of a fit and vital body, is to make sure to remove the excessive chemical substances.
As you know there are multiple ways to detox. I’ve done lots of different detoxes, because I think it’s really interesting to see if something changes and if I feel better afterwards. I did detox-juices, detox-teas like; Skinny Mint, Yourtea Skin Magic Tea , even emotional detox tea! When I received this package, I was super curious if it would do anything to my body. I mean.. what can plasters possibly do to your body? That’s the thing I wanted to find out.

Kanji Kenko Detox Foot Plasters

‘Kanji Kenko’ means ‘good health’ in Japanese. These Kanji Kenko Detox Foot Plasters, are capable of removing chemical substances and heavy metals via the feet.

Don’t use when:

♥ You have open wounds on your feet.
♥ You’re pregnant or give breastfeeding
♥ You’re allergic to sea-animals
♥ The package is ripped

For the best result, it’s recommended to:

♥ Drink 1,5 liters water per day.
♥ Avoid alcohol during the cure
♥ Avoid caffeine and drinks that contain caffeine
♥ Try to exercise
♥ Stop smoking
♥ Eat as little as possible saturated fats
♥ Drink fruit – and green juices, they improve the detox effect

Kanji Kenko Detox Foot Plasters

How to use the Kanji Kenko Detox Foot Plasters

Before you go to bed: apply the plasters on your feet. First you take the plaster, you remove the papers and apply the yellow part (the little bags with the detoxing ingredients) to the sticky part of the plaster. Then you apply the plaster with the little bag under your foot and you do the same with your other foot. When you wake up in the morning, you just remove the plaster, look at your plaster –the fun part, really weird when you see it for the first time- and wash your feet.

Kanji Kenko Detox Foot Plasters

The ingredients:

♥ wood vinegar
♥ bamboo vinegar
♥ dokudami powder
♥ biwa powder
♥ chitosan
♥ vitamin C
♥ tourmaline.

It should help you:

♥ Detoxifying your body
♥ Gain a better immunity
♥ Have better and deeper sleep
♥ Have better mental focus and concentration
♥ Lose weight, quit smoking and drinking

My opinion

Smell it once and never again. (After washing your feet, the smell is completely gone, fortunately)
To prevent the plasters from letting go, it’s best to wear socks. But I also tried it without wearing socks and they stayed on my feet. The first day I removed the plasters, they were completely filthy: after the first day, the plasters became less filthy towards the ends of the plasters, but didn’t become “clean” towards the end of the cure.

“They” say they should, so actually I should do it again for the best result. Do I feel different, better, detoxed? Well.. I’m not sure. I slept deeper, but didn’t wake up more… rested. I slept really weird, had strange dreams. Though I’m not sure if it’s because of the detox plasters, or because I’m starting to get the flu –seems like everyone is coughing again. I do… seem to have better concentration, so that’s definitely a thing that has improved.

Kanji Kenko Detox Foot Plasters

Kanji Kenko Detox Foot Plasters € 29,95/12 plasters – here
Kanji Kenko Detox Foot Plasters € 5,95/trial 2×2 plasters – here

Have you ever Detoxed? And would you try these plasters yourself?

[accordion][panel num = “2” title=”Lees in het Nederlands”]
Wetenschappelijk bewezen, is dat ieder mens 500 gram giftige stoffen heeft, die het lichaam niet via de natuurlijke manier kan verlaten. Dit leidt tot verzuring, wat je lichaam kan belasten en kan leiden tot psychische en lichamelijke klachten.

De afvoer van chemische stoffen en zware metalen

De eerste stap van een fit en vitaal lichaam, is ervoor te zorgen dat de overtollige chemische stoffen verwijderd worden. Zoals jullie weten zijn er meerdere manieren om te ontgiften. Ik heb veel verschillende detoxes gedaan, omdat ik het interessant vind om te zien of er iets verandert en uit te zoeken of ik me er beter door ga voelen. Ik heb detoxed met detox-sapjes, detox-thee geprobeerd zoals; Skinny Mint, Yourtea Skin Magic Tea, zelfs emotionele detox thee!

Toen ik dit pakket ontving, was ik super benieuwd of het iets zou doen om mijn lichaam. Ik bedoel .. wat zouden pleisters nou kunnen doen voor je lichaam? Dat is waar ik achter wilde komen…

‘Kanji Kenko’ betekent ‘goede gezondheid’ in het Japans. Deze Kanji Kenko Detox Voet Pleisters zijn in staat om chemische stoffen en zware metalen via de voeten te verwijderen.

Niet gebruiken wanneer:

♥ Je open wonden op je voeten hebt.
♥ Je zwanger bent of borstvoeding geeft
♥ Je allergisch bent voor zee-dieren
♥ Het pakketje is gescheurd

Voor het beste resultaat, is het aan te raden om:

♥ Elke dag 1,5 liter water te drinken
♥ Alcohol te vermijden tijdens de kuur
♥ Cafeïne en dranken die cafeïne bevatten te vermijden
♥ Proberen meer te bewegen
♥ Te stoppen met roken
♥ Zo min mogelijk verzadigde vetten te eten
♥ Fruit – en groene sappen te drinken, ze verbeteren het detox-effect

Hoe moet je de Kanji Kenko Detox Voet Pleisters gebruiken

Voordat je naar bed gaat: breng je de pleisters aan op je voeten. Eerst pak je de pleister, trek je het folietje ervan af en plak je het zakje met het gele gedeelte op het plakgedeelte. Het witte gedeelte is wat tegen je voet aan komt. Daarna plak je het tegen je voet aan en doe je hetzelfde met je andere voet. Als je wakker wordt de volgende ochtend, haal je de pleisters van je voeten af, kun je even kijken naar het “resultaat” (heel viezig en raar om te zien, maar wel grappig) en dan was je je voeten.

De ingrediënten:

♥ houtazijn
♥ bamboe azijn
♥ dokudami poeder
♥ biwa poeder
♥ chitosan
♥ vitamine C
♥ toermalijn.

Wat het moet doen:

♥ ontgiften van je lichaam
♥ Een betere immuniteit krijgen
♥ Beter en dieper slapen
♥ Een betere mentale focus en concentratie krijgen
♥ Makkelijker afvallen, stoppen met roken en drinken

Mijn mening

Ruik het één keer en daarna nooit meer, het stínkt… (Na het wassen van je voeten, is de geur volledig verdwenen, gelukkig). Om te voorkomen dat de pleisters loslaten, kun je het beste sokken dragen. Ik probeerde het ook zonder sokken en ze bleven op mijn voeten, dus dat kan ook gewoon. De eerste dag dat ik pleisters er af haalde, waren ze helemaal vies. Na de eerste dag, werden de pleisters geleidelijk minder vuil richting de uiteinden van de pleisters. Aan het einde van de kuur zouden de pleisters haast niet meer vies moeten zijn, maar dat zijn ze wel. Voor het beste resultaat zou ik het dus nog een keer moeten doen, zeggen ze.

Voel ik me anders, beter, ontgiftigd? Dat weet ik niet.. Ik sliep dieper, maar als ik wakker werd niet meer uitgerust. Ik sliep heel raar, had vreemde dromen. Hoewel ik weet niet zeker of dat komt door de detox pleisters, of omdat ik een beetje grieperig aan het worden ben –iedereen is weer lekker aan het hoesten. Wel lijk ik een betere concentratie te hebben, dus dat is zeker iets wat is verbeterd.

Kanji Kenko Detox Voet Pleisters € 29,95 / 12 pleisters – hier
Kanji Kenko Detox Voet Pleisters € 5,95 / proef 2×2 pleisters – hier

Heb jij ooit gedetoxed? En zou je deze detox-pleisters zelf willen proberen?

[/panel][/accordion]

13 Comments

%d bloggers like this: