zen in 60 seconds
DETOX,  EXERCISING | Getting fit,  STYLE

Zen in 60 seconds

Last week I told you about my ultimate slow down moment, but how to become completely zen? Today I give you ten mini-meditations, to become zen in 60 seconds.

[accordion][panel num = “1” title=”Scroll down to read in Dutch”]  [/panel][/accordion]

Zen in 60 seconds

Short meditations are extremely effective for more inner peace. You know those times that you just can’t shut your mind? It keeps rolling and rolling… Meditation is a great way to shut everything down and to control your mind and spirit. It gives you an ultra-relaxed feeling.  Here’s how.

Afterwards you’ll experience peace, happiness, less negative feelings and it’s easier to make choices

♥ Slow down babe

Experiencing stress? Stop for a minute. Breath in and out and focus on your breathing. It’s really quick, but will give you new energy right away

zen in 60 seconds

♥ On Repeat

When we’re anxious, a mantra is a great way to conquer it. A mantra is a sentence you repeat, for one minute. This can be something like “I experience inner-peace” or, “I am calm and decide to stay calm”, but humming with a low voice (in your head) helps too – this is what a lot of Buddhists do.

♥ No more counting sheep

Not able to fall in sleep, because of your thoughts that go like crazy. I know the feeling, I think we all do. What really helps for me is the so-called body scan. You start at your toes and go up part by body-part. First you relax your toes, then your feet, your legs, and so on. Try to focus on your body as much as possible, try to feel your nails, your skin, your breath, your heart beating. It’s really relaxing and helps to stop your thoughts. You’ll be zen in 60 seconds.

♥ One moment

Sit up straight, with your feet on the ground. Focus on your breath. There will be thoughts popping up, but you just observe them and focus on your breath again.

zen in 60 seconds

♥ Sat nam

Sat nam means “my truth” and is perfect when you’ve had an argue with someone. Put two fingers on your wrist and repeat the words “Sat Nam” for one minute.

♥ Being

This is a really great one, to be more in the moment. Focus on your breath and focus on the sounds around you. Smell, feel, see: experience everything without judgment and be completely in the moment.

♥ One thing at the time

We women are great in multi-tasking  [here are some tips for time management], so when we have to do one thing at the time, this can be difficult. When you’re having a cup of tea, focus on drinking your tea and put your phone away. The result? You’ll have more concentration, focus and inner-peace.

It doesn’t take very long, but these Zen in 60 Seconds exercises are really effective to create more inner-peace and eventually having a more clear mind.

What is your best way to get zen in 60 seconds? And are you going to try these exercises?

* Photo’s made at the Skechers yoga Event in Amsterdam

 

[accordion][panel num = “2” title=”De Vertaling”]

Vorige week vertelde ik jullie over mijn ultieme slow down moment, maar hoe wordt je helemaal zen? Vandaag geef ik jullie tien mini-meditatie oefeningen, om helemaal zen te worden in 60 seconden.

Zen in 60 seconden

Korte meditaties zijn super effectief voor meer inner peace. Ken je die momenten dat je je gedachten niet stop kunt zetten? Het blifjt maar gaan en gaan… Meditatie is een manier om alles stop te zetten en je gedachten en spirit onder controle te hebben. Het geeft je een ultra-relaxed gevoel. Hier lees je hoe.

Hierna zul je vrede, geluk en minder negatieve gevoelens ervaren, en het zal makkelijker zijn om keuzes te maken

♥ Slow down babe

Veel stress? Stop voor een minuut. Adem in en uit en focus op je ademhaling. Het is een snelle oefening, maar zal je meteen nieuwe energie geven.

zen in 60 seconds

♥ On Repeat

Wanneer we angstig zijn, is een mantra een geweldige manier om het te overwinnen. Een mantra is een zin die je herhaalt, voor één minuut. Dit kan zijn: “Ik ervaar innerlijke rust” of, “Ik ben kalm en blijf kalm”, maar “hummen” met een lage stem (in je hoofd) helpt ook – dit is wat veel Boeddhisten doen.

♥ Geen schaapjes meer tellen

Niet kunnen slapen, omdat je gedachten als een gek gaan in je hoofd. Ik ken het gevoel, ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben. Wat voor mij helpt, is de zogenaamde body-scan te doen. Je start bij je tenen en gaat langzaam omhoog. Eerst ontspan je je tenen, daarna je voeten, je benen, ga zo maar door. Probeer om je zoveel mogelijk op je lichaam te focussen. Probeer je nagels te voelen, je ademhaling, je hart dat klopt en je huid. Het werkt heel ontspannend en helpt je je gedachten te stoppen. Je zult zen zijn in 60 seconden.

♥ One moment

Zit recht op, met je voeten op de grond. Concentreer je op je ademhaling. Er zullen gedachten zijn die opkomen, maar je observeert ze en concentreert je opnieuw op je ademhaling.

zen in 60 seconds

♥ Sat nam

Sat nam betekent “mijn waarheid” en is perfect wanneer je bijvoorbeeld een meningsverschil hebt gehad met iemand. Houd twee vingers op je pols en herhaal de woorden “Sat Nam” voor een minuut.

♥ Zijn

Dit is een hele goede om te doen, om meer in het moment te zijn. Concentreer je op je ademhaling en focus op de geluiden om je heen. Ruik, voel, zie: ervaar alles om je heen, zonder te oordelen en wees in het nu.

♥ One thing at the time

Wij vrouwen zijn geweldig in multi-tasken [ hier zijn wat tips voor time management ], dus wanneer we één ding tegelijkertijd moeten doen, kan dat een beetje lastig zijn. Wanneer je een kop thee hebt gezet, concentreer je dan op je thee en leg die telefoon weg. Het resultaat? Je zult meer concentratie hebben, focus en innerlijke rust.

Het duurt niet lang, maar deze zen in 60 seconden oefeingen zijn heel effectief om meer innerlijke rust te creëeren en uiteindelijk een rustiger hoofd te hebben.

Wat is jouw beste manier om zen te worden in 60 seconden? En ga je deze oefeningen proberen?

* Photo’s made at the Skechers yoga Event in Amsterdam[/panel][/accordion]

2 Comments

%d bloggers like this: