♥ No matter what, we recessionista’s will succeed in looking trendy this year, but with a limited budget.
Therefore today: Ways to save money on shopping !

Ways to save money on shopping

We all love beautiful (most of the time expensive) things, but like everybody does: we also need to make sure we don’t spend too much money. No matter what, we recessionista’s will  succeed in looking trendy this year, but with a limited budget.
Therefore today: Ways to save money on shopping  

We houden van mooie (meestal dure) dingen, maar net als iedereen, moeten we zorgen dat we niet te veel geld uitgeven. Wat er ook gebeurt, wij recessionista zullen er trendy uitzien dit jaar, maar wél met een beperkt budget. Daarom vandaag: Manieren om geld te besparen bij het winkelen!
(scroll naar beneden voor de volledige vertaling
)

♥ Think about it

Ok, if it’s something that is on sale, or if there’s only one item left and you know for sure you absolutely need it in your wardrobe: then get it. But when it comes to huge expenses, like a new coat, shoes, bag or jewelry: take some time to rethink. Take a picture, look at it over and over again, make combinations in your head and then decide if you want to buy it or not. This way you’ll definitely save money on shopping.

  ♥ Only buy when you’re blown away

The “Do I really need it?”-sentence is one that don’t really like… Of course you don’t really need those new shoes, that stunning dress or fabulous bag, but once in a while you’re allowed to get yourself something you really like. However, you should ask yourself if you’re really blown away by it. Does it add anything to your wardrobe? Is it special? Are you blown away?

♥ Go shopping for ideas

Leave your wallet at home and just go to the stores to get some ideas. See what’s on the racks, try the things that really stand out and observe people who are shopping or working there. You’ll probably get tons of new ideas for combinations after this. Go home, see what’s inside your own closet and make new combinations. You probably have more than you think.

♥ Take your time to shop

Time is money, but it can also save money on shopping. It’s very tempting to go to that same store and buy everything there, but try looking for different stores, to see if something is cheaper somewhere else. Especially with basics: you might get the (almost) exact same thing in a different store, so take your time to shop.

♥ Visit outlets, discount- and vintage stores

Yes, it’s very tempting to buy it all, especially when the price is just right, but don’t buy anything unless you’re 100% sure you’re going to wear it. Also: don’t buy things that don’t fit. I’ve made this mistake twice… One time I bought shoes that were too small, your feet aren’t going to shrink so that’s just a no-go and one time I’ve bought shoes that were too large. (However, with a few tricks that might be solvable.)

♥ Make a list of things that you want to buy

With a full debit card in your pocket, it’s easy to spend too much. Save money on shopping, by making a list of things that you  want. For example: go through your closet and see what’s missing. Is it a neat jacket, the perfect denim jeans, a little black dress, midi-skirt? Write it down and look for these items only. Don’t get distracted by other beautiful things you see while shopping, stick to your list.

♥ Make your own clothing, or let it alternate by someone.

From really designing and making your own clothing, to customizing them. It’s fun, unique ánd saves you money, because when you’re at home customizing your clothing, you don’t have the time to buy new things in stores 😉

♥ Cherish your things

Treat your clothing and things with love and respect, so that they’ll last longer. Try these tips to keep your denim jeans stunning, secure your wardrobe to moths and prevent your bag or belt from damaging your clothing.

♥ Go for something unique

It’s not only about the it-items and must haves. Go for something that strikes you, catches your eye, something unique and you. When you buy something “you”, you won’t end up having items that are not “trendy” anymore.

♥ Denk erover na

Ok, als het is iets dat in de aanbieding is, of als er slechts één item over is en je zeker weet dat je het absoluut nodig hebt in je garderobe: koop het dan. Maar als het gaat om grote uitgaven, zoals een nieuwe jas, schoenen, tas of sieraden: neem dan de tijd om erover na te denken. Maak er een foto van, kijk er telkens even naar, maak combinaties in je hoofd en beslis dan of je het wilt kopen of niet. Op deze manier zul je zeker geld te besparen met winkelen.

♥ Koop het alleen wanneer je weggeblazen bent

Het zogenaamde “Heb ik het echt nodig? ‘ is iets wat ik liever niet gebruik.  Natuurlijk zijn die nieuwe schoenen niet écht nodig, of wat dacht je van die die prachtige jurk of super mooie tas… Maar eens in de zoveel tijd, mag je jezelf iets geven wat je écht wilt. Echter, moet je je wel afvragen of je er echt door bent weg geblazen. Voegt het iets toe aan je garderobe? Is het bijzonder?

♥ Ga winkelen voor ideeën

Laat je portemonnee een keertje thuis en ga gewoon naar de stad om wat ideeën op te doen. Kijk wat er aan de rekken hangt, pas de dingen die echt opvallen en observeer de outfits van mensen die winkelen of er werken. Je zult waarschijnlijk een ton van nieuwe ideeën opdoen voor nieuwe combinaties. Ga naar huis, kijk wat er in je eigen kast ligt en probeer nieuwe combinaties. Je hebt waarschijnlijk meer dan je denkt.

♥ Neem de tijd om te winkelen

Tijd is geld, maar het kan ook geld besparen. Het is erg verleidelijk om steeds naar diezelfde winkel te gaan en het helemaal leeg te kopen. Maar: probeer eens op zoek te gaan naar andere winkels, om te zien of het goedkoper kan. Vooral met basics: je vindt waarschijnlijk (bijna) precies hetzelfde in een andere winkel, dus neem lekker de tijd om te winkelen.

♥ Bezoek outlets, korting- en vintage winkels

Ja, het is erg verleidelijk om het allemaal te kopen, vooral wanneer het is afgeprijsd, maar koop het niet tenzij je 100% zeker dat je gaat het gaat dragen. Ook: geen dingen kopen die niet passen. Ik heb deze fout twee keer gemaakt … Eén keer kocht ik schoenen die te klein waren, jouw voeten zijn niet van plan om te krimpen, dat is gewoon geen goed idee… en de ene keer had ik schoenen gekocht die te groot waren. (Echter, met een paar trucjes kan dat op te lossen zijn)

♥ Maak een lijst van dingen die je echt wilt

Met een volle bankpas op zak, is het makkelijk te veel geld uit te geven. Bespaar geld op winkelen, door het maken van een lijst van dingen die je wilt. Bijvoorbeeld: ga door je kast en zie wat er ontbreekt. Is het een net jasje, de perfecte denim jeans, een little black dress, midi-rok? Schrijf dat op en ga alleen op zoek naar deze items. Laat je niet afleiden door andere mooie dingen die je ziet tijdens het winkelen, blijf bij je lijst.

♥ Maak je eigen kleding, of laat het aanpassen door iemand.

Van het zelf ontwerpen en maken van kleding tot customizen. Het is leuk, uniek en bespaart geld. Want, als je thuis bent, bezig met het aanpassen van je kleding, heb je geen tijd om dure nieuwe dingen te kopen in de stad.

♥ Koester je spullen

Behandel je kleding en spullen met liefde en respect, zodat ze langer mooi blijven. Gebruik deze tips om jouw denim jeans mooi te houden, beveilig je garderobe van motten en voorkom dat je tas of riem je kleding beschadigt.

♥ Ga voor iets unieks

Het gaat niet alleen om de it-items en must haves. Ga voor iets dat jouw opvalt, iets unieks en helemaal jij. Als je iets helemaal “jij” koopt, zult je niet eindigen met items die op een gegeven moment niet “trendy” meer zijn.

ways to save money on shopping ways to save money on shopping ways to save money on shopping way to save money on shopping ways to save money on shopping ways to save money on shopping way to save money on shopping way to save money on shopping way to save money on shopping way to save money on shopping ways to save money on shopping

I was wearing:

Denim Dress – Similar
Sneakers – 2Star Sneakers
Alexa Bancroft Powder Blue Bag– Paul’s Boutique

Do you have another way that you like to use?

What do you think of today’s Ways to save money on Shopping?